ตะกร้าของฉัน (0) | Store Location

fgdfsgs
Our Mission and Vision
What We Are
What We're Not
Our History
Our Culture
Research & Development
Getting the Big Idea
Developing the Concept
Making It Real
Bringing It to the World
Our Shops
New Promotion
Awards
 
 
 
Home > About Burt's Bees
Our Mission and Vision

We make people's lives better every day — naturally.

“เรามุ่งมั่นให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติในทุกๆวัน”
ประโยคนี้ไม่ใช่แค่คำพูดสวยงาม แต่เป็นสิ่งที่เบิร์ตส์ บีส์ ซึ่งเป็นบริษัทที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในการดูแลตนเองได้คิดค้นและ ปฏิบัติได้จริงเพื่อมอบความสวยงามแบบธรรมชาติและช่วยสร้างเสริมสุขภาพที่ดี ให้แก่ผู้ที่ใส่ใจในสุขภาพผิวทั่วโลก เรายังคงยึดมั่นในความเป็น The Greater Good ของเรา โดยคงความเป็นมิตรต่อโลกและ
สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรามาตลอด 25 ปี

เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเบิร์ตส์ บีส์ ทุกๆตัวได้มาตรฐานระดับสูงสุด เราทุ่มเทในการวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งสูตรที่ดีที่สุด โดยมีเคล็ดลับสำคัญอยู่ที่การเลือกใช้ส่วนผสมที่ดีสุดเท่าที่จะหาได้จาก ธรรมชาติ อาทิ ขี้ผึ้ง น้ำมันสกัดหอมระเหยบริสุทธิ์ น้ำมันสกัดจากพฤกษชาติ สมุนไพร ดอกไม้ และแร่ธาตุที่มาจากส่วนผสมทรงประสิทธิภาพซึ่งได้รับการยอมรับในเรื่องคุณสมบัติและความปลอดภัยมาเป็นเวลายาวนาน