ตะกร้าของฉัน (0) | Store Location

fgdfsgs
Our Mission and Vision
What We Are
What We're Not
Our History
Our Culture
Research & Development
Getting the Big Idea
Developing the Concept
Making It Real
Bringing It to the World
Our Shops
New Promotion
Awards
 
 
 
Home > About Burt's Bees
What We Are

What you see is what you get.

เราภูมิใจที่กว่าครึ่งของผลิตภัณฑ์เบิร์ตส์ บีส์ มาจากธรรมชาติ 100%!!! แต่เราก็ยังคงเดินหน้าต่อไม่หยุดแต่เพียงเท่านี้ เรายังคงทำการการวิจัยและค้นคว้าอย่างหนักเพื่อให้ทุกผลิตภัณฑ์ของเราทั้ง หมดเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 100%

สังเกตง่ายๆได้จาก Natural Bar บนผลิตภัณฑ์ของเรา อันเป็นสิ่งที่บ่งชี้อย่างชัดเจนถึงปริมาณความเป็นธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ในแต่ละชิ้น แต่เรายังไม่พอใจเพียงเท่านี้ เรายังใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้มาทำเป็น
บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ของเราทุกชิ้น ทั้งนี้ก็เพราะเราไม่ต้องการสร้างขยะเพิ่มให้กับโลกใบนี้ของเรา