ตะกร้าของฉัน (0) | Store Location

fgdfsgs
Our Mission and Vision
What We Are
What We're Not
Our History
Our Culture
Research & Development
Getting the Big Idea
Developing the Concept
Making It Real
Bringing It to the World
Our Shops
New Promotion
Awards
 
 
 
Home > About Burt's Bees
What We're Not

Naturally, we're nothing but the good stuff.

สิ่งที่คุณจะไม่มีวันเจอในผลิตภัณฑ์เบิร์ตส์ บีส์ก็คือสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณ อาทิเช่นปิโตรเลียม หรือโซเดียมลอริลซัลเฟต และที่สำคัญ เราสามารถรับประกันได้ว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของเราไม่มีการนำไปทดลองกับสัตว์อย่างแน่นอน