ตะกร้าของฉัน (0) | Store Location

fgdfsgs
Our Mission and Vision
What We Are
What We're Not
Our History
Our Culture
Research & Development
Getting the Big Idea
Developing the Concept
Making It Real
Bringing It to the World
Our Shops
New Promotion
Awards
 
 
 
Home > About Burt's Bees
Developing the Concept

Developing the Concept

ในขั้นตอนนี้การรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริโภคเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด โดยเรานั่งพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายของเราเพื่อให้ทราบถึงความต้องการ ฟังคำเสนอแนะ และรับข้อติชม

หลังจากนั้นแผนกต่างๆของเบิร์ตส์ บีส์ อาทิเช่น แผนก R&D การตลาด และบรรจุภัณฑ์ มาประชุมร่วมกันเพื่อสรุปถึงความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ใหม่ และค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม โดยทีม R&D ก็เริ่มลงมือพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติที่ทรงประสิทธิภาพเป็นปัจจัยสำคัญ และ
ที่สำคัญจะต้องผ่านมาตรฐาน Natural Standard ที่เราร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดขึ้น