ตะกร้าของฉัน (0) | Store Location

fgdfsgs
Our Mission and Vision
What We Are
What We're Not
Our History
Our Culture
Research & Development
Getting the Big Idea
Developing the Concept
Making It Real
Bringing It to the World
Our Shops
New Promotion
Awards
 
 
 
Home > About Burt's Bees
Making It Real
ในการพัฒนาแต่ละสูตรนั้น เราทดลองนับครั้งไม่ถ้วนเพื่อให้ได้สูตรที่ดีที่สุด ทั้งนี้ก็เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด  

ในระหว่างนั้น การพัฒนาสูตรนั้นเอง ทีมบรรจุภัณฑ์ก็ศึกษาหาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ ทั้งนี้ต้องเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้ จากนั้นทีม R&D และการตลาดจะเตรียมตัวอย่างเพื่อนำไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งก็คือลูกค้าตัวจริงและผู้จัดจำหน่ายของเรา เราต้องการให้แน่ใจว่าทุกผลิตภัณฑ์เบิร์ตส์ บีส์ของเรานั้นเนื้อผลิตภัณฑ์ กลิ่น และประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง และเราไม่เคยทดสอบผลิตภัณฑ์ของเรากับสัตว์