ตะกร้าของฉัน (0) | Store Location

fgdfsgs
Our Mission and Vision
What We Are
What We're Not
Our History
Our Culture
Research & Development
Getting the Big Idea
Developing the Concept
Making It Real
Bringing It to the World
Our Shops
New Promotion
Awards
 
 
 
Home > About Burt's Bees
Bringing It to the World
  เพื่อความมั่นใจสูงสุดว่าผลิตภัณฑ์ของเบิร์ตส์ บีส์ที่ผ่านสายการผลิตยังคงถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามสูตรที่กำหนดไว้ เราได้ทำการ batch testing อย่างสม่ำเสมอ หลังจากผลิตภัณฑ์นั้นๆได้วางจำหน่ายแล้ว เราจะเก็บ
ทุกความคิดเห็นหลากหลายของผู้บริโภคมาประมวลเพื่อพัฒนาต่อไป

เบิร์ตส์ บีส์มองว่าผลิตภัณฑ์ที่เราจัดว่าประสบความสำเร็จ ก็คือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเกิน
ความคาดหมายของผู้บริโภคและผนวกไปด้วยจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ หลังจากนั้น เราก็เริ่มกระบวนการทั้งหมดใหม่อีกครั้งหนึ่ง!