ตะกร้าของฉัน (0) | Store Location

fgdfsgs
Our Mission and Vision
What We Are
What We're Not
Our History
Our Culture
Research & Development
Getting the Big Idea
Developing the Concept
Making It Real
Bringing It to the World
Our Shops
New Promotion
Awards
 
 
 
Home > About Burt's Bees
Our Culture
We care
ที่เบิร์ตส์ บีส์ เราใส่ใจดูแลลูกค้า โลกที่เราอยู่ และสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราของเราเป็นอย่างดี เราทุ่มเทเต็มที่เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและใช้ได้จริง เพื่อมอบความสวยงามแบบธรรมชาติและช่วยสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้ที่ใส่ใจในสุขภาพผิวทั่วโลก เราไม่เคยหยุดที่จะหาสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา

Sustainability Within Our Walls
เราไม่เคยหยุดที่จะมองหาโอกาสที่จะผนวกจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมในการทำธุรกิจของเรา หนึ่งในโครงการที่เราได้ริเริ่มและเป็นความภูมิใจเสมอมาคือ ECOBEES (Environmentally Conscious Organization Bringing Ecologically Empowered Solutions) อันเป็นกลุ่มกิจกรรมที่ตั้งขึ้นมาในบริษัทของเรา โดยมีพนักงานของเราที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการเพื่อรณรงค์เรื่องความยั่งยืน ของสภาวะแวดล้อม ซึ่งรวมถึงเรื่องการรีไซเคิลและการใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลที่สุดทั้งที่ทำงานและที่บ้าน

Spreading the Word Outside Our Walls
เราไม่เคยลืมที่จะคืนสิ่ง ดีๆ กลับสู่สังคม โดยเมื่อเร็วๆนี้ เราได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Habitat for Humanity ด้วยการไปช่วยสร้างบ้านที่เป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อมหลังแรกที่รัฐนอร์ท แคโรไลนา