ตะกร้าของฉัน (0) | Store Location

fgdfsgs
The Greater Good
Well-Being
What Is Natural?
The Natural Standard
Read Your Labels
Environment
Green Products
Conservation
Green Office
 
 
 
Home > Our Values
The Natural Standard

“คนส่วนใหญ่ถึง 78% คิดว่าผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในการดูแลตนเองผ่านกฎข้อบังคับการผลิต
และคนส่วนใหญ่มากถึง 97% ก็ติดว่ามันก็ควรจะเป็นเช่นนั้น”


แต่ข้อเท็จจริงนั้นเป็นอีกเรื่อง หากเราไม่ทราบถึงความหมายที่แท้จริงของคำว่า “ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ” เราก็จะไม่วันทราบได้เลยว่าผลิตภัณฑ์ที่วางขายอยู่ในท้องตลาดนั้นเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติจริงอย่างที่ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นบอกว่าเป็นหรือไม่ ข้อสงสัยและความ
คลุมเครือเหล่านั้นของคุณจะหมดไป ณ เวลานี้และจากนี้ไปคำว่า “ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ” นั้นจะมีความหมายและมาตรฐานเดียวกัน


What is the Natural Standard?
เพื่อช่วยให้คุณสามารถแยกแยะได้ว่าผลิตภัณฑ์ไหนมาจากธรรมชาติอย่างแท้จริง เบิร์ตส์ บีส์จึงได้ร่วมมือกับ Natural Products Association และบริษัทผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติชั้นนำอื่น ๆ กำหนดมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ความงามจากธรรมชาติ (The Natural Standard for Personal Care) ขึ้น

โดยมาตรฐานนี้จะเป็นตัวกำหนดกฎเกณฑ์ว่าส่วนผสมใดที่มาจากธรรมชาติจริงๆ หรือส่วนผสมใดมาจากสารสังเคราะห์ และการที่แต่ละผลิตภัณฑ์
จะบอกว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆมาจากธรรมชาติจริงๆ ก็ต้องผ่านตามกฎเกณฑ์หลัก 4 ข้อดังต่อไปนี้

  • Natural : ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติจะต้องมาจากส่วนผสมจากธรรมชาติเท่านั้นและต้องผลิตด้วยกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อคงสภาพ
    ความบริสุทธิ์ของส่วนผสมนั้น ๆ
  • Safety : ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติไม่ควรมีส่วนผสมใด ๆ ที่มีผลการวิจัยระบุว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  • Responsibility : ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติไม่ควรมีการทดลองผลิตภัณฑ์ใดๆ กับสัตว์โดยเด็ดขาด
  • Sustainability : ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติควรใช้ส่วนผสมที่สามารถย่อยสลายได้ในสิ่งแวดล้อมและใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
    สิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ธรรมชาติดังกล่าวยังถูกนำไปใช้กับทุกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางดูแลผิวทุกประเภทที่ FDA (กรมอาหารและยา) ระบุไว้อีกด้วย


What does it mean?
ตามประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 โดย Natural Products Association ว่าผลิตภัณฑ์ใดก็ตามที่ต้องการระบุหรือตีตราว่าเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากธรรมชาตินั้น จะต้องผลิตมาจากส่วนผสมจากธรรมชาติอย่างน้อย 95% ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถมีส่วนผสมสังเคราะห์ได้ แต่ต้องเป็นสารที่ได้รับอนุญาตโดย Natural Products Association เท่านั้น และทั้งนี้จะต้องไม่เป็นสารที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ มาตรฐานนี้ยังระบุให้บริษัทต้องดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลส่วนผสมที่ถูกต้องตามความเป็นจริง อีกทั้งยังต้องพยายามทุกวิถีทางเพื่อปรับให้บรรจุภัณฑ์สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ และสุดท้ายคือไม่มีการทดลองผลิตภัณฑ์หรือส่วนผสมทุกชนิดกับสัตว์

How can you spot truly natural products?

เพื่อให้ง่ายต่อผู้บริโภคในการระบุว่าผลิตภัณฑ์ใดทำมาจากธรรมชาติ Natural Products Association จึงได้มีการออก Natural Seal ขึ้นมาใช้ คุณจึงสามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่มี Natural Seal ติดอยู่นั้นเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติอย่างแท้จริง และอย่าลืมมองหาตรา Natural Seal บนทุกผลิตภัณฑ์ของเบิร์ตส์ บีส์