ตะกร้าของฉัน (0) | Store Location

fgdfsgs
The Greater Good
Well-Being
What Is Natural?
The Natural Standard
Read Your Labels
Environment
Green Products
Conservation
Green Office
 
 
 
Home > Our Values
Conservation

Preserving our Natural Resources

เป็นที่ทราบกันดีว่าแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติของโลกเรามีอยู่อย่างจำกัดและไม่สามารถสร้างใหม่เพื่อ
ทดแทนได้ นี่จึงเป็นสาเหตุที่เรามุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์พลังงาน น้ำ และไม่เพิ่มขยะโดยไม่มีเหตุจำเป็น
มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราสามารถทำได้ทุกวันเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษ์สิ่งแวดล้อม

Energy

เพราะเรามุ่งมั่นที่จะลดการใช้พลังงาน และมองหาพลังงานสะอาดมาใช้ทดแทน เราจึงได้ริเริ่มโครงการเหล่านี้ขึ้นมา

 • ลดขยะและลดการใช้พลังงานโดยยึดแนวความคิดแบบ LEAN ทั้งองค์กรของเรา และเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือและเครื่องจักร
  ทั้งหมดของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 78 %
 • ร่วมมือกับ North Carolina Green Power และ Renewable Choice Energy ในการช่วยให้ทุกการผลิตของเราไม่เพิ่มคาร์บอน
  ให้โลกของเรา
 • จับมือกับ US EPA’s Green Power Program เพื่อซื้อพลังงานสีเขียวมาใช้และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดมาจากการ
  ใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน
 • เข้าเป็นสมาชิก US EPA’s Climate Leaders Program ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมของเอกชนและรัฐ
  เพื่อทำงานร่วมกับบริษัทต่าง ๆ ในการพัฒนากลยุทธ์ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ

Water

ในระยะเวลาสี่ปีที่ผ่านมา รัฐนอร์ทแคโรไลน่าได้ประสบกับความแห้งแล้งอย่างรุนแรง และถึงแม้ว่าเบิร์ตส์ บีส์เองจะไม่ได้รับการจัดว่าเป็นผู้บริโภคทรัพยากรน้ำประเภทอุตสาหกรรมในลำดับต้นๆ จากสภาเมืองเดอแรมก็ตามที
แต่เราก็ถือว่าความแห้งแล้งเป็นปัญหาร้ายแรงที่ต้องการแก้ไขและเราเชื่อว่าน้ำทุกหยดมีค่า

เราจึงริเริ่มโครงการอนุรักษ์น้ำโดยการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำในห้องน้ำของเราทุกห้อง ยิ่งไปกว่านั้นแทนที่จะใช้น้ำเพียงแค่ครั้งเดียวและปล่อยทิ้ง เรายังทำการทดลองการบำบัดน้ำ ณ แหล่งที่ใช้ และนำน้ำนั้นกลับมาใช้ใหม่ ถ้าโครงการทดลองของเราประสบความสำเร็จตามที่ได้คาดหวังไว้ กระบวนการบำบัดน้ำจะทำให้น้ำนั้นสามารถนำไปใช้ได้ใหม่ในระบบทำความร้อน เครื่องทำความเย็น และห้องน้ำ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถนำน้ำเสียทั้ง 900,000 แกลลอนมาผ่านการบำบัด ซึ่งทั้งนี้จะส่งผลให้เราลดการใช้น้ำได้ถึง 40%

 

Our Conservation Partners

ถึงแม้เราจะเชื่อว่าการอนุรักษ์พลังงานควรจะเริ่มต้นขึ้นที่บ้าน แต่เราก็ไม่ละเลยที่จะทำงานร่วมกันกับผู้ที่มีอุดมการณ์และแนวคิดในการอนุรักษ์พลังงานเฉกเช่นเดียวกับเราทั้งในชุมชนของเราและทั่วประเทศ คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับความร่วมมือของเรากับโครงการต่างๆ ได้ที่