ตะกร้าของฉัน (0) | Store Location

fgdfsgs
The Greater Good
Well-Being
What Is Natural?
The Natural Standard
Read Your Labels
Environment
Green Products
Conservation
Green Office
 
 
 
Home > Our Values
Green Office

A Healthy Planet Starts at Home and the Office

เป้าหมายที่เราจะต้องการให้สำเร็จในปี 2020 ก็คือ เราจะไม่ปล่อยคาร์บอนออกสู่ชั้นบรรยากาศ และใช้พลังงานหมุนเวียน 100% เราไม่ปล่อยของเสียลงสู่พื้นดิน ทั้งสำนักงานและโรงงานผลิตของเรา จะต้องได้รับการรับรอง
จาก LEED Platinum/ISO 14001

และที่สำคัญเราได้ให้ทั้งความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงแรงบันดาลใจกับพนักงานของเราในการรักษ์สิ่งแวดล้อม
แบบยั่งยืนทั้งที่บ้าน และที่ทำงาน

Green Buildings

เราเลือกที่จะเช่าสำนักงาน โรงงานและโกดังเฉพาะที่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ LEED เท่านั้น และเมื่อเราได้เข้าไปใช้งานจริงสถานที่ดังกล่าว
เราก็ยังดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้สำนักงาน โรงงานและโกดังดังกล่าวเป็นสีเขียวมากยิ่งขึ้น

Waste

เรามุ่งมั่นที่จะไม่ก่อขยะเพิ่มให้กับโลกของเรา เราพยายามใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ และส่งเสริมให้มีการรีไซเคิลกับทุกๆ สิ่งที่เราใช้ที่เบิร์ตส์ บีส์ นอกจากนี้เรายังส่งเสริมให้พนักงานของเรามีจิตสำนึกในเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน จะเห็นได้จากเมื่อเร็วๆนี้ เราได้จัดกิจกรรมภายในสำหรับพนักงานของเรา เราทำการแยกขยะทุกชนิดที่อยู่ที่ที่ทำงานของเรา ทั้งนี้ก็เพื่อให้ความรู้กับพนักงานของเราในเรื่องการลดขยะสิ้นเปลือง หรือแม้แต่ในห้องสันทนาการของพนักงานในสำนักงานของเรา เราก็ใช้ข้าวของ เครื่องใช้ ภาชนะต่างๆ ที่ผลิตมาจากมันฝรั่ง!!!

You need to upgrade your Flash Player

This is replaced by the Flash content.

Place your alternate content here and users without the Flash plugin or with Javascript turned off will see this. Content here allows you to leave out noscript tags. Include a link to bypass the detection if you wish.


Share: