ตะกร้าของฉัน (0) | Store Location

fgdfsgs
The Greater Good
Well-Being
What Is Natural?
The Natural Standard
Read Your Labels
Environment
Green Products
Conservation
Green Office
 
 
 
Home > Our Values
Well-Being

 Well-Being Starts With Understanding

คนจำนวนมากถึง 83% คิดว่าคำว่า “ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ” ย่อมหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส่วนผสมมาจากธรรมชาติเท่านั้น แต่โชคร้ายที่สิ่งที่คนเหล่านั้นคิดไม่ได้เป็นเช่นนั้น ในความเป็นจริงแล้ว บางผลิตภัณฑ์ซึ่งได้มีการใช้คำว่า “ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ”
ในการนำเสนอ กลับไม่มีส่วนผสมใดๆ เลยที่มาจากธรรมชาติจริง ๆ
เนื่องจากมีความสับสนมากมายในตลาดผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติในปัจจุบัน เราจึงขอมีส่วนร่วมเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่าสิ่งใดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากธรรมชาติอย่างแท้จริงและทำไมมันถึงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาจากธรรมชาติจริง ๆ

What Is Natural?

65% เชื่อว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้ระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ มีส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติประมาณ 95 - 100% แต่ในความเป็นจริง ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ตามท้องตลาดนั้นมีปริมาณส่วนผสมจากธรรมชาติน้อยกว่านั้นมาก
อ่านต่อ
   

The Natural Standard

“คนส่วนใหญ่ถึง 78% คิดว่าผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในการดูแลตนเองผ่านกฎข้อบังคับการผลิต และ
คนส่วนใหญ่มากถึง 97% ก็ติดว่ามันก็ควรจะเป็นเช่นนั้น”

แต่ข้อเท็จจริงนั้นเป็นอีกเรื่อง หากเราไม่ทราบถึงความหมายที่แท้จริงของคำว่า “ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ”
เราก็จะไม่วันทราบได้เลยว่าผลิตภัณฑ์ที่วางขายอยู่ในท้องตลาดนั้นเป็น ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติจริงอย่างที่ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นบอกว่าเป็นหรือไม่
อ่าน ต่อ
   

Read Your Labels

เราทุกคนย่อมอยากได้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับร่างกายของเรา รวมถึงมั่นใจด้วยว่าสิ่งที่มาสัมผัสกับผิวเราโดยตรงและเข้าสู่ร่างกายเรานั้นเป็นสิ่งที่ได้
มาจากธรรมชาติอย่างแท้จริง เราจึงขอแนะนำให้คุณอ่านทุกฉลากของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกับที่คุณอ่านฉลากคุณค่าทางโภชนาการบนผลิตภัณฑ์อาหาร และเพื่อช่วยให้คุณรู้เท่าทันเกี่ยวกับฉลากสินค้า เราได้รวบรวมเคล็ดลับต่าง ๆ สำหรับคุณว่าควรจะดูที่จุดไหนบ้าง
อ่าน ต่อ