ตะกร้าของฉัน (0) | Store Location

fgdfsgs
The Greater Good
Well-Being
What Is Natural?
The Natural Standard
Read Your Labels
Environment
Green Products
Conservation
Green Office
 
 
 
Home > Our Values
Environment

Our Commitment to the Environment
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหัวใจหลักของการดำเนินธุรกิจของเบิร์ตส์ บีส์ ซึ่งจะเห็นได้ตั้งแต่เราได้ก่อตั้งบริษัทในปี 1989 เราก็ได้ทำธุรกิจโดย
ยึดหลักรักษ์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด เราเชื่อว่าหากเราใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ เราก็ต้องปกป้อง และคืนกลับแก่ธรรมชาติด้วย

จุดมุ่งหมายสูงสุดของเราคือการได้เป็น “Greenest Personal Care Company on Earth" (บริษัทผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลตัวเองที่รักษ์และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาก ที่สุดในโลก) เป้าหมายที่เราจะต้องการให้ถึงในปี 2020 ก็คือ เราจะไม่ปล่อยคาร์บอนออกสู่ชั้นบรรยากาศ และ
ใช้พลังงานหมุนเวียน 100% เราไม่ปล่อยของเสียลงสู่พื้นดินทั้งสำนักงานและโรงงานผลิตของเรา เราจะต้องได้รับการรับรองจาก LEED และ
ที่สำคัญเราได้ให้ทั้งความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงแรงบันดาลใจกับพนักงานของเราในการรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนทั้งที่ บ้าน และที่ทำงาน

Green Products

คุณคงจะทราบแล้วว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นทำมาจากส่วนผสมจากธรรมชาติที่มีความบริสุทธิ์สูงสุด ทั้งนี้เพื่อสุขภาพ
ที่ดีของทั้งคุณและครอบครัว แต่อีกสิ่งที่สำคัญพอๆ กันก็คือขั้นตอนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
อ่านต่อ
   

Conservation

เป็นที่ทราบกันดีว่าแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติของโลกเรามีอยู่อย่างจำกัดและ ไม่สามารถสร้างใหม่เพื่อทดแทนได้ นี่จึงเป็นสาเหตุที่เรามุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์พลังงาน น้ำ และไม่เพิ่มขยะโดยไม่มีเหตุจำเป็น มีหลายสิ่งหลายอย่าง
ที่เราสามารถทำได้ทุกวันเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษ์สิ่งแวดล้อม
อ่านต่อ
   

Green Office

เป้าหมายที่เราจะต้องการให้สำเร็จในปี 2020 ก็คือ เราจะไม่ปล่อยคาร์บอนออกสู่ชั้นบรรยากาศ และใช้พลังงาน
หมุนเวียน 100% เราไม่ปล่อยของเสียลงสู่พื้นดิน ทั้งสำนักงานและโรงงานผลิตของเรา จะต้องได้รับการรับรองจาก LEED Platinum/ISO 14001
อ่านต่อ